Giftigheid van pesticiden

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.6, 1989 [3 pagina’s]

Pesticiden en andere stoffen in het milieu hebben een grote toxiciteit op de mens. Het microsomale leverenzymsysteem speelt bij deze toxiciteit een grote rol, bijvoorbeeld door een vermindering van de biologische beschikbaarheid van nutriënten. Ziektes als gevolg van deze intoxicatie manifesteren zich vooral op zeer jonge of op oude leeftijd.

Het vaststellen van de vergiftigende invloed van een chemische stof op de gezondheid is een gecompliceerd proces. In de eerste plaats dient de giftigheid van een chemische stof vastgesteld te worden onder gecontroleerde condities. De relatie tussen dosis en effect moet worden bepaald in een biochemisch model, celcultuur, weefselcultuur, en zonodig in een proefdiermodel.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+