Glucosamine geassocieerd met lager cardiovasculair risico

Het gebruik van een glucosaminesupplement is geassocieerd met een lager risico van hart- en vaatziekten.

Voor de studie werden gegevens gebruikt van de UK Biobank. Het betrof gegevens van meer dan 466.000 proefpersonen die geen hart- en vaatziekte hadden. De deelnemers vulden bij aanvang in de periode van 2006 tot 2010 een vragenlijst in waarbij het gebruik van glucosamine werd nagegaan. De deelnemers werden gevolgd tot 2016. Het gebruik van een glucosaminesupplement werd gerelateerd aan de kans op een hart- en vaatziekte.

Tijdens een volgperiode van gemiddeld zeven jaar overleden 3060 personen aan de gevolgen van een hart- en vaatziekte, 5745 personen kregen een hartinfarct en 3263 deelnemers kregen een beroerte.

Na correctie voor beïnvloedende factoren zoals de leeftijd, het geslacht en de leefstijl was het gebruik van glucosamine geassocieerd met een significant lager cardiovasculair risico met 15%. De kans op cardiale sterfte, een hartinfarct en een beroerte nam met respectievelijk 22%, 18% en 9% significant af.

Glucosamine blijkt niet alleen gunstig bij artrose, maar verkleint mogelijk ook de kans op hart- en vaatziekten en cardiale sterfte. De studie kon echter geen oorzakelijk verband aantonen.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+