Groene thee tegen depressie

Het dagelijks drinken van groene thee beschermt ouderen mogelijk tegen depressiviteit, zo blijkt uit een studie onder 1058 Japanse mannen en vrouwen van 70 jaar en ouder.
Voor het onderzoek werd aan de hand van een door de deelnemers zelf in te vullen vragenlijst de consumptie van groene thee nagegaan. Daarnaast werd gekeken in hoeverre er sprake was van depressiviteit. Dit met behulp van een speciaal voor ouderen ontwikkelde screeningsschaal voor depressie.
De behaalde scores wezen op de aanwezigheid van een milde depressie bij 34% en een ernstige depressie bij 20% van de ouderen. Hierbij werd een verband aangetoond met de mate waarin groene thee werd gedronken. Het drinken van 4 of meer kopjes groene thee per dag bleek, vergeleken met een dagelijkse consumptie van 1 kop of minder, gepaard te gaan met een 44% verlaagd depressierisico. Dit betrof zowel de milde als de ernstige vorm van deze aandoening.

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+