Hartslag risicofactor hartziekten

De hartslag blijkt bij met name bij oudere mannen de belangrijkste indicator voor de kans op een hartaanval te zijn, zo blijkt uit Italiaans onderzoek. Diabetes en hoge bloeddruk, de traditionele risicofactoren, zijn minder bepalend in deze groep. De Italiaanse onderzoeker Dr. Paolo Palatini van de universiteit van Padova in Italy een groep van bijna 2.000 mensen. Hij zocht naar een verband tussen hartslag en (fatale) hart- en vaatziekten. Na 12 jaar bleek dat oudere mannen in de groep (van vijf groepen) met de hoogste hartslag, boven de 80 slagen per minuut, een significant grotere kans op overlijden als gevolg van hart- en vaatziekten hadden dan de mannen uit de middelste drie groepen. Het relatieve risico voor overlijden door hartaandoeningen was 1,38. Mannen in de groep met de laagste hartslag, 64 slagen per minuut, liepen geen risico. Zij hadden een relatief risico van slechts 0,82. Palatini ontdekte verder dat deze verbanden ook voor vrouwen golden. Significante verbanden konden bij deze groep echter niet worden ontdekt.. In eerdere onderzoeken was al een verband aangetoond tussen een verhoogde hartslag en de kans op overlijden bij mensen van middelbare leeftijd. Daar komt nu bij dat ook ouderen risico lopen bij een verhoogde hartslag. Onschuldig is een verhoogde hartslag zeker niet. Bij constatering is nader onderzoek aan te raden, aldus Palatini.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+