Histapenie

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.3, 1988 [5 pagina’s]

Vervuiling  van  de  omgeving begon voor het eerst  in  het Bronzen  Tijdperk  toen de mens beter jachtgereedschap  begon  te maken dan daarvoor in het Stenen Tijdperk.  Door middel van  hitte en  vuur werden legeringen van koper gemaakt voor gereedschap dat zijn scherpe vlakken behield.  Hierbij kwamen walmen van  giftige metalen  vrij.  Arsenicum en antimoon als toevoeging bijvoorbeeld gaven het bronzen gereedschap scherpere snijvlakken.

Later   toen   de  mens  veranderde  van   jager-verzamelaar   in landbouwer,  was  de  door land ingesloten boerderij oorzaak  van meer   plaatselijke   vervuiling   en   een   minder   gevarieerd voedingspatroon.

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+