Hoge bloeddruk blijkt calciumverlies te stimuleren

Oudere vrouwen die een te hoge bloeddruk hebben, verliezen sneller botmassa waardoor de kans op osteoporose en heupfracturen toeneemt. Door hoge bloeddruk kan veel calcium uit het lichaam verdwijnen. Verlies aan botmassa is het gevolg. Dr. Francesco Cappuccio onderzocht de mate van botverlies bij 3.676 blanke vrouwen van 65 jaar en ouder. Bloeddruk en botverlies werden op twee momenten gemeten. Daartussen bevond zich 3 à 4 jaar. Het bleek dat de vrouwen jaarlijks gemiddeld 0,5% van hun totale botmassa verloren. Vrouwen die rookten, verloren jaarlijks ruim 80% meer botmassa dan vrouwen die deze gewoonte niet hadden. Oestrogeen-behandelingen beperkten het jaarlijks botmassa verlies tot 0,28%. Vrouwen die deze behandeling niet hadden raakten jaarlijks 0,54% kwijt. Verder werd duidelijk dat een hoge bloeddruk een sneller verlies van botmassa in de hand werkte. Vrouwen in de groep met de hoogste systolische bloeddruk hadden, vergeleken met vrouwen in de groep met de laagste bloeddruk, respectievelijk 0,64% en 0,35% verlies van botmassa. Voor de diastolische bloeddruk golden 0,55% en 0,24%. Tijdens het onderzoek werd rekening gehouden met leeftijd, lichaamsgewicht, schommelingen in lichaamsgewicht en hormoongebruik. De onderzoekers concludeerden dat hoge bloedruk verantwoordelijk is voor een sneller verlies aan botmassa. Zij raden oudere vrouwen aan om niet te roken, een oestrogeenbehandeling te doen en bloeddrukverlagende maatregelen te nemen. Op deze manier kunnen osteoporose en fracturen worden tegengegaan.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+