Hoge bloeddruk: meer kalium, beperk natrium

Een verhoging van de kaliuminname is bij hoge bloeddruk even belangrijk als verlaging van de zoutinname. Dit stellen Amerikaanse onderzoekers op basis van een review.

Voor personen die kampen met hoge bloeddruk en een voedingspatroon met veel zout hebben, geldt dat verlaging van de zoutinname effectief de bloeddruk kan verlagen. Diverse studies hebben inmiddels ook aangetoond dat zoutreductie niet de enige manier is om de bloeddruk te verlagen. Een verhoging van de inname van kaliumrijke voeding of het gebruik van kaliumsupplementen blijkt eveneens effectief. Dit effect is onafhankelijk van de natriuminname.

Dierstudies hebben het onderliggende werkingsmechanisme blootgelegd. Een hoge kaliuminname remt de activiteit van de Na+-Ch-cotransporter (NCC) die in de distale tubulus van de nieren de secretie van kalium controleert. Dit proces wordt niet beïnvloed door de inname van natrium.

De wetenschappers pleiten voor publieksvoorlichting waarbij niet alleen nadruk wordt gelegd op beperking van de natriuminname, maar ook op het promoten van een kaliumrijk voedingspatroon. Rijk aan kalium zijn groenten, fruit, aardappels en peulvruchten.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+