Hoge seleniumniveaus bij thalassemiepatiënten.

Bestudering van de seleniumniveaus in het serum van 80 bètathalassemie patiënten en vergelijking van de gevonden waarden met die van 80 controlepersonen leverde de volgende bevindingen op: Bij de thalassemiepatiënten waren de seleniumniveaus significant hoger dan bij de gezonde controlepersonen. De vrouwen in de patiëntengroep hadden de hoogste concentraties. In beide groepen nam de selenium concentratie in het serum toe als een functie van de leeftijd. Omdat alle deelnemers uit hetzelfde gebied in Griekenland afkomstig waren, kunnen de gevonden verschillen niet het gevolg zijn van verschillen in bodemconcentraties. Volgens de onderzoekers zijn de hoge waarden in de patiëntengroep gedeeltelijk toe te schrijven aan een verhoogde oxidatieve stress ten gevolge van de ziekte. De seleniumstatus van de controlepersonen was vergelijkbaar met die van de bewoners van andere Middellandse-Zeelanden.

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+