Hoge vitamine D-spiegel verkleint risico dikkedarmkanker

Een hoge vitamine D-concentratie in het bloed verkleint de kans op colorectale kanker (dikkedarm- en endeldarmkanker). Voor borstkanker werd een niet-significante afname gezien. Voor prostaatkanker werd geen verband gevonden.
Voor de meta-analyse werden de resultaten van 35 studies geanalyseerd. In de studies werd het verband tussen de vitamine D-concentratie en colorectale, borst- en prostaatkanker onderzocht.
Voor iedere toename van de vitamine D-spiegel met 25 nmol/L daalde het risico van colorectale kanker met 15%. Het risico van borstkanker nam met 11% af. Dit was echter niet significant. Voor prostaatkanker werd geen verband gevonden.
Een hoge vitamine D-spiegel verlaagt het risico van colorectale kanker. Vervolgstudies zijn nodig om te onderzoeken wat de optimale concentratie moet zijn.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+