Hoge vitamine D-status beschermt tegen suikerziekte

Een hoge vitamine D-status biedt mogelijk bescherming tegen de ontwikkeling van diabetes type-2, zo blijkt uit recent Fins onderzoek.
Het onderzoek betrof mannen en vrouwen met leeftijden tussen 40 en 74 jaar, die bij aanvang vrij van suikerziekte waren. Ze werden gedurende 22 jaar gevolgd, waarin 412 van hen suikerziekte ontwikkelden.
De bij aanvang bepaalde vitamine D-bloedwaarden van deze groep werden vergeleken met die van 986 gematchte controlepersonen die geen suikerziekte ontwikkelden.
Het bleek dat de mannen gemiddeld een hogere vitamine D-status hadden dan de vrouwen. Daarnaast toonden de 25% van hen met de hoogste concentraties vitamine D een 72% verlaagde kans suikerziekte te krijgen dan de 25% met de laagste waarden. Dit was na correctie van de gegevens voor lichaamsgewicht, roken, opleiding en lichamelijke activiteit. Bij vrouwen werd een dergelijk verband echter niet gevonden.
De onderzoekers geven aan dat bepaalde leefstijl- en voedingsfactoren mogelijk ook deels verantwoordelijk zijn voor de gevonden relatie.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+