Hogere BMI door longpompjes

Het gebruik van longpompjes met inhalatiecorticosteroïden is in verband gebracht met een hogere BMI. De studie werd uitgevoerd door wetenschappers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Er namen ruim 140.000 proefpersonen deel aan de studie die inhalatiecorticosteroïden gebruikten.

Het effect van de pompjes was vooral van invloed op de BMI van vrouwen. Vrouwen die inhalatiecorticosteroïden gebruikten, scoorden bijna een punt hoger op hun BMI en hadden een grotere buikomvang dan niet-gebruikers. Ook de kans op verhoogde bloeddruk, hogere bloedsuikerwaarden, meer vetdeeltjes in het bloed en een minder goed cholesterol (symptomen van het metabool syndroom) bleek vooral bij vrouwen hoger.

De bevindingen suggereren dat inhalatiecorticosteroïden mogelijk grotere effecten hebben op het lichaam dan eerder werd aangenomen. Als dit ook in vervolgstudies wordt aangetoond moet meer aandacht komen voor bijwerkingen van longpompjes, vooral bij vrouwen met een verhoogd risico van het metabool syndroom.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+