Homocysteïne is dé link tussen ‘open ruggetje’ en kransvatziekten

Zowel kransvatziekten als neurale buisdefecten kunnen het gevolg zijn van verhoogde homocysteïnespiegels, zo blijkt uit Schots onderzoek. Dr. David Stone of the University of Glasgow trekt deze conclusie uit de resultaten van meer dan 20 onderzoeken. Alhoewel nog steeds niet exact is vastgesteld welk mechanisme achter de relatie tussen een te hoge homocysteïnespiegel en hart- en vaatziekten zit, lijkt het erop dat homocysteïne schadelijk is voor de bloedvaten door daar een verstoring in de werking of structuur van gladde spiercellen aan te brengen. Er is ook al meermaals een verband aangetoond tussen lage Foliumzuurspiegels en hoge homocysteïnewaarden in het bloed. Lage foliumzuurspiegels worden meestal niet meegenomen als indicatie voor de kans op hart- en vaatziekten. Het verband tussen lage foliumzuurspiegels en een verstoorde ontwikkeling van de neurale buis is daarentegen al vaak aangetoond, schrijft Stone in zijn rapport. Wanneer gegevens uit epidemiologische onderzoeken naast elkaar worden gelegd, blijkt dat er een sterk verband tussen het voorkomen van open ruggetjes en overlijden door hart- en vaatziekten. Volgens Stone is homocysteïne de ‘missing link’ tussen deze twee. Waarschijnlijk zorgen te hoge concentraties in het bloed al tijdens de zwangerschap voor toxische verschijnselen en brengt het later in het leven schade toe aan hart en vaten. De dosis foliumzuur die op dit moment aan vrouwen wordt voorgeschreven is waarschijnlijk aan de lage kant. Daar komt bij dat het gebruik van extra foliumzuur nog niet is ingeburgerd. Stone verwacht dat wanneer dit wel het geval wordt dat naast het aantal gevallen van neurale buisdefecten ook het aantal gevallen van hartziekten zal verminderen.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+