Homocysteïne verlagen met B-vitamines

Suppletie met foliumzuur, vitamine B6 en vitamine B12 verlaagt de homocysteïnespiegel bij vrouwen met een verhoogd cardiovasculair risico, maar leidt niet tot een vermindering van vasculaire ontstekingsreacties.

Er namen driehonderd vrouwen met een verhoogde kans op hart- en vaatziekten deel aan het onderzoek. De helft van de vrouwen kreeg dagelijks 2,5 mg foliumzuur, 50 mg vitamine B6 en 1 mg vitamine B12. De andere vrouwen kregen een placebo. De vrouwen werden gedurende zeven jaar gevolgd. Aan het begin en einde van de studieperiode werden biomarkers voor inflammatie (CRP, interleukine-6 en fibrinogeen) bepaald, alsook de homocysteïnespiegel en een biomarker voor endothele dysfunctie (intercellulaire adhesiemolecuul-1).

In de suppletiegroep hadden vrouwen na zeven jaar een significant lagere homocysteïnespiegel van 18% in vergelijking met vrouwen in de placebogroep. Er werd echter geen significant verschil gezien tussen beide groepen voor wat betreft CRP, interleukine-6, fibrinogeen en intercellulair adhediemolecuul-1.

Langdurige suppletie met B-vitamines leidt tot een significante verlaging van de homocysteïnespiegel. Suppletie heeft echter geen invloed op biomarkers voor vasculaire ontstekingsreacties.

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+