IJzersuppletie tijdens zwangerschap

IJzersuppletie tijdens de zwangerschap vermindert wel het aantal gevallen van bloedarmoede maar heeft geen invloed op de intelligentie van het kind. Dit concluderen Australische onderzoekers van de University of Adelaide na een onderzoek onder 287 zwangeren.
Met twintig weken zwangerschap kreeg de helft van de vrouwen 20 mg ijzer per dag, de andere helft kreeg placebo tot en met de bevalling. Het IQ van de kinderen werd bepaald op vierjarige leeftijd.
Aan het eind van de zwangerschap hadden twee van de 146 in de ijzergroep een ijzertekort tegen 15 van de 141 in de placebogroep (1% en 11%). Er werd geen verschil gevonden tussen beide groepen in intelligentie van de kinderen. Er werd wel een verschil gevonden in abnormale gedragsscore. Dit kwam in de ijzergroep bij 16% en in de placebogroep bij 8% voor. Dit verschil was wel significant. De onderzoekers wijzen er op dat dit verschil aan het toeval kan liggen.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+