Immunolokalisatie van antioxidanten in de vaatwand bij hypertensie en hyperlipidemie (konijnen)

In dit onderzoek werd het effect van SOD, glutathion-peroxidase en catalase bestudeerd in de vaatwanden van konijnen. Van deze konijnen hadden 7 een hoge bloeddruk, zonder een overmaat aan lipiden in het bloed, 8 hadden geen hoge bloeddruk, maar wel een overmaat aan lipiden in het bloed en 6 hadden zowel een hoge bloeddruk als hyperlipidemie. Deze konijnen werden vergeleken met controle konijnen zonder hyperten­sie en zonder hyperlipidemie. Alle drie de antioxidant enzymen bevonden zich voornamelijk in het endotheel van de aorta. Bij de konijnen met zowel hypertensie als hyperli­pidemie trof men een groter deel van de antioxidanten aan in de vaat­wand, met inbegrip van het endotheel en het binnenste deel en het buiten­ste deel van de media. De mate van gevarieerdheid in immunolokalisatie kon voor 70% worden verklaard door veranderingen in bloeddruk en cholesterol. Er was een 2- en een 3- voudige toename van cholesterol zuurstofverbin­dingen in respectievelijk het plasma en de bloedvaten. Blijkbaar is er een krachtige activiteit van vrije radicalen in de vaatwanden van dieren met hypertensie en hyperlipidemie, ondanks de aanwezigheid van een overvloed aan antioxidant enzymen.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+