Insuline verlaagt circulerend vitamine E

Zowel hyperinsulinemie als vrije radicalen zijn in verband gebracht met het ontstaan van atherosclerose, maar de relatie tussen insuline en oxidant/antioxidantbalans is niet duidelijk. In deze studie werd het effect van hyperinsulinemie op de plasmaconcentratie van vitamine E, een belangrijke vrije radicaalvanger, onderzocht. Vier groepen kregen een infuus met insuline (6 pmol/min/kg) gedurende 2 uur; 12 diabetespatiënten (niet insuline afhankelijk), 8 patiënten met essentiële hypertensie, 11 personen met overgewicht en 12 gezonde proefpersonen. Tien andere gezonde vrijwilligers kregen een infuus volgens hetzelfde protocol, maar met alleen een zoutoplossing. Het is bekend dat de insulinegevoeligheid verlaagd is bij diabetici, bij personen met hypertensie en bij personen met overgewicht en niet bij de gezonde controlepersonen. De nuchtere vitamine-E-concentraties verschilden niet tussen de verschillende groepen. Toediening van insuline veroorzaakte een daling van de vitamine-E-spiegel bij alle proefpersonen. De verandering in vitamine-E-concentratie was dus niet toe te schrijven aan insulineresistentie. Bij de controlegroep die alleen een zoutoplossing kreeg, veranderde de vitamine-E-spiegel niet. De insuline genduceerde vitamine-E-daling bleef bestaan na correctie voor totaal serumcholesterol- en serum-LDL-spiegels, hetgeen kan betekenen dat vitamine E het bloed verlaat en door de weefsels wordt opgenomen of dat insuline zelf als pro-oxidant fungeert.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+