Inuline zinvol bij astma

De voedingsvezel inuline blijkt een direct ontstekingsremmend effect te hebben bij astma.

Aan de pilotstudie namen 29 volwassenen met astma deel waarvan de ziekte goed onder controle was. De deelnemers kregen willekeurig een maaltijd met 3,5 gram inuline en probiotica of ze kregen een controlemaaltijd die bestond uit enkelvoudige koolhydraten. Na consumptie van de maaltijden werd de hoeveelheid stikstofoxide (NO) in de uitademinglucht gemeten. Tevens werden sputummonsters verzameld en geanalyseerd. Ook werd de longfunctie getest.

In de inulinegroep werd vier uur na de maaltijd een significante afname gezien van de ontstekingsmarkers interleukine-8 (IL-8), lymfocyten, macrofagen en neutrofielen in het sputum. Tevens werd een significante afname gezien van NO in de uitgeademde lucht ten opzichte van vóór de maaltijd. De effecten gingen gepaard met een verbeterde longfunctie en een verhoogde genexpressie van de G-proteïnegepaarde receptoren 41 en 43 (GPR41 en GPR43). Dierstudies hebben reeds uitgewezen dat voedingsvezels en korteketenvetzuren hun anti-inflammatoire werking uitoefenen via activering van GPR41 en GPR43. Korteketenvetzuren ontstaan door fermentatie van voedingsvezels onder invloed van darmbacteriën. In de controlegroep werden deze effecten niet gezien.

Inuline heeft een direct ontstekingsremmend effect in de luchtwegen, zo blijkt uit de resultaten. In vervolgstudies moet de rol van voedingsvezels bij astma verder onderzocht worden.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+