Isoflavonen verbeteren risofactoren hart- en vaatziekten

Als postmenopauzale vrouwen met overgewicht sport combineren met de inname van isoflavonen, hebben ze minder kans op hart- en vaatziekten dan als ze alleen sporten.

In een dubbelblinde, placebogecontroleerde studie werden 50 vrouwen met overgewicht en die de overgang waren gepasseerd in twee groepen verdeeld. De helft van de vrouwen kreeg gedurende een jaar dagelijks 70 mg isoflavonen (44 mg daïdzeïne, 16 mg glyciteïne en 10 mg genisteïne). De overige acht vrouwen kregen in dezelfde periode dagelijks een placebo. Halverwege het jaar deden alle vrouwen mee met een aerobicsprogramma (drie maal per week).

Na het jaar bleek bij de vrouwen die naast het sporten isoflavonen kregen, een significant gunstig effect op lichaamsgewicht, totale en abdominale vetmassa en BMI in vergelijking met de vrouwen op placebo. De onderzoekers stellen dat deze effecten bijdragen aan een verminderd risico van hart- en vaatziekten.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+