Kans op depressie en hoge vezelinname

Bij vrouwen blijkt dat een hoge inname van vezels gerelateerd is aan een kleiner risico op een depressie. Voor postmenopauzale vrouwen geldt dit verband echter niet.

Er namen meer dan 5800 vrouwen deel aan het onderzoek. Op basis van een 24-uurs voedingsdagboek werd de vezelconsumptie geschat en middels een vragenlijst werd nagegaan of sprake was van een depressie.

Eerst werd gekeken naar de groep vrouwen die nog niet in de menopauze was. Voor deze groep gold dat de vezelconsumptie significant hoger was bij vrouwen zónder een depressie dan bij vrouwen mét depressieve klachten. Bij vrouwen na de menopauze werd geen verschil gezien voor wat betreft hun vezelinname en het risico op een depressie.

De wetenschappers vermoeden dat vezels hun effect uitoefenen via de darmflora. Darmbacteriën beïnvloeden de interactie tussen de darm en het brein. Het vrouwelijk hormoon oestrogeen blijkt van invloed op het evenwicht van de darmflora. Mogelijk kan een tekort aan oestrogeen bij vrouwen na de menopauze verklaren waarom bij hen geen effect werd gevonden.

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+