Keukenzout en hypertensie

Onder redactie van Dr. Gert Schuitemaker Gert Schuitemaker

Onder redactie van Dr. Gert Schuitemaker

3 min

Per 48 uur kun je als gast 5 artikelen gratis lezen; dit is gratis artikel 1 van 5.

Neem een digitaal abonnement  of Inloggen als abonnee
In de Verenigde Staten lijden 50 miljoen mensen van boven de achttien jaar aan hypertensie, de meest voorkomende chronische aandoening. Hypertensie wordt gedefinieerd als een bovendruk vanaf 140 mm Hg en onderdruk vanaf 90 mm Hg. Onbehandeld resulteert hypertensie op den duur in overlijden door beroerte, hart- en vaatziekten of nieruitval. Een van de effectieve maatregelen bestaat in de beperking van de inname van keukenzout met de voeding. Gezonde personen met goed functionerende nieren kunnen grote hoeveelheden keukenzout zonder kwalijke gevolgen verdragen. Binnen 24 uur scheiden de nieren de ingenomen NaCl even snel uit als het werd ingenomen en de bloeddruk blijft ongewijzigd. Personen met reeds een lichte functiestoornis aan de nieren, scheiden ingenomen NaCl trager uit en de bloeddruk stijgt. Van alle patiënten met hypertensie blijkt ongeveer 60 procent gevoelig voor NaCl. Dezelfde patiënten reageren gunstig op een zoutarm dieet. Behandeling van deze patiënten met diuretica heeft eveneens een gunstig effect op de bloeddruk. Voortgezet onderzoek van patiënten, de 'NaCl-gevoeligen' dus, laat zien dat zij reeds op jonge leeftijd een geringe nierafwijking hebben, nog voor hypertensie manifest is. Een mogelijke verklaring voor de bloeddrukverhogende werking van NaCl, is dat NaCl waterretentie in de weefsels veroorzaakt. Als reactie hierop produceert het lichaam een op digitalis gelijkende substantie die de samentrekking van hart en bloedvaten versterkt. Een andere mogelijke verklaring is dat het natrium van het NaCl de vaatwandcellen in glad spierweefsel binnendringt, waardoor dit samentrekt. De reële behoefte aan NaCl in een gematigd klimaat voor een gezonde volwassene bedraagt circa 1 gram per dag. In de Westerse landen ligt de inname van NaCl met de voeding momenteel op 10 tot 12 gram per dag. Het grootste deel ervan is afkomstig van de consumptie van industrieel bewerkt voedsel.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en blijft op de hoogte van het laatste orthomoleculaire nieuws.

Gerelateerde artikelen