Knoflook gunstig bij matige hypercholesterolemie en bij hypertensie

In een dubbelblinde kruisproef met 41 mannen met matige hypercholesterolemie, werd het effect van knoflook op de bloedlipiden getest. Matige hypercholesterolemie werd gedefinieerd als een cholesterolwaarde tussen 5,7 en 7,5 mmol per liter. De eerste 4 weken van het experiment kregen alle deelnemers een cholesterolverlagend dieet. Daarna volgde een periode van 6 maanden waarin de ene helft een placebo en de andere helft een knoflooksupplement kreeg (7,2 gram/dag ‘aged garlic extract’). De daarop volgende 4 maanden kreeg de placebogroep van de vorige periode het knoflooksupplement en omgekeerd. Diverse parameters als gewicht, bloedlipiden, bloeddruk, lever- en schildklierfunctie werden gedurende en na afloop van het onderzoek gemeten. Belangrijkste resultaat was een afname in totaal serumcholesterol van 6,1 of 7,0% in vergelijking tot resp. de placebogroep en referentieperiode van 4 weken. De LDL-concentratie daalde met 4% en 4,6% vergeleken met referentieperiode en placebogroep. Ook een daling van de systolische bloeddruk van 5,5% en een lichte daling van de diastolische bloeddruk werd geconstateerd als gevolg van knoflooksuppletie. Knoflook is een veilige stof om langere tijd in een dergelijke dosering in te nemen. De auteurs besluiten met de conclusie dat knoflook een gunstig effect heeft op bloedlipiden en bloeddruk bij patiënten met een matige vorm van hypercholesterolemie.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+