Koffie voor een goede gezondheid?

Koffie is een grote bron van antioxidanten. Het helpt mogelijk tegen hart- en vaatziekten en tegen andere ziekten waarbij een antioxidanten een rol spelen. Dit concludeerden Noorse onderzoekers na een analyse van de gegevens van 27.321 vrouwen uit de Iowa Woman’s Health Study.
De vrouwen waren aan het begin van het onderzoek 55 tot 69 jaar en ze werden vijftien jaar gevolgd. Gedurende het onderzoek overleden 4265 vrouwen. Gekeken werd naar de hoeveelheid koffie die werd gedronken en de versschillende oorzaken van overlijden.
Het bleek dat degenen die één tot drie kopjes per dag dronken 24% minder risico hadden om te overlijden aan hart- en vaatziekten dan degenen die geen koffie dronken. Wanneer meer koffie werd gedronken, nam het gunstige effect af. Bij vier of vijf kopjes per dag was er 19% minder risico. Voor overlijden door andere ziekten die gepaard gaan met ontstekingsreacties die worden tegengegaan door antioxidanten werd bij een toename van het koffiegebruik ook een toename van het gunstige effect gezien. Bij één tot drie kopjes was de risicovermindering 28% en bij vier of vijf kopjes per dag zelfs 33%.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+