Koper, zink en essentiële hypertensie

Men onderzocht bij 31 personen met essentiële hypertensie (een milde stabiele vorm van hoge bloeddruk, die geen medicatie behoefde) en 31 controlepersonen of men verschillen tussen beide groepen kon vinden betreffende zink- en koperstatus. Ook werd gekeken naar de activiteit van de zinkafhankelijke enzymen AP (alkaline phosfatase) en LDH (lactasedehydrogenase) en de koperafhankelijke enzymen Cu-Zn SOD (koper zink superoxide dismutase), LOX (lysyloxidase) en MAO (monoamineoxidase). Er was geen verschil tussen hypertensie- en controlegroep in activiteit van bovengenoemde zink- en koperafhankelijke enzymen. Bij de hypertensiegroep werd een omgekeerd verband gevonden tussen diastolische bloeddruk en AP, Cu-Zn SOD, LDH, en een omgekeerd verband tussen systolische bloeddruk en LOX. Bij de controlegroep werd een positieve correlatie aangetroffen tussen zinkspiegel van urine en bloed, tussen koperspiegel van urine en bloed, tussen serum-koper en Cu-Zn SOD, tussen diastolische bloeddruk en serum-zink, tussen diastolische bloeddruk en LDH, en een omgekeerd verband tussen diastolische bloeddruk en MAO. Deze lijst van bevindingen ondersteunt de hypothese dat een zink- en koperdisbalans een rol kan spelen bij hypertensie.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+