Kwikbelasting zeevis het grootst

Recent is gevonden waarom de kwikbelasting van zeevis groter is dan van zoetwatervis, hoewel dit zware metaal in zoetwater in hogere concentraties wordt aangetroffen. De contradictie wordt verklaard door de samenstelling van het zeewater, aldus de onderzoekers.
In zoet water hecht de schadelijke vorm van kwik – het methylkwik – zich aan organische stoffen zoals plantenresten. In het zeewater hecht het echter aan het zoutchloride. Zonlicht is in staat om het giftige methylkwik om te zetten in een minder schadelijke variant. Wanneer het kwik gehecht is aan organisch materiaal is het zonlicht beter in staat tot deze omzetting. In zeewater blijft het methylkwik echter gebonden aan chloride wat de omzetting bemoeilijkt. Hierdoor neemt de kans dat vissen het schadelijk kwik binnenkrijgen toe.
De resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift Nature Geoscience. De onderzoekers hopen dat hiermee de aandacht wordt gevestigd op de kwikbelasting van zeevissen. Methylkwik is een neurotoxische stof die kan leiden tot nierfunctiestoornissen, hersenaandoeningen en in het ergste geval tot de dood.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+