L-carnitine voor psychiatrische patiënten

Een carnitinetekort wordt bij personen met een psychiatrische aandoening in verband gebracht met een cognitieve achteruitgang en metabolische encefalopathie. Dit is een aandoening van de hersenen waarbij de werking achteruitgaat. Dit kan zich uiten in concentratieproblemen, vergeetachtigheid of een verminderd bewustzijn.
Voor de retrospectieve studie werd de medische geschiedenis van 40 psychiatrische patiënten onderzocht. De patiënten verbleven in een inrichting en bij allen was een carnitinetekort vastgesteld.
Bij 38 patiënten (95%) was een cognitieve beperking aanwezig die veelvuldig voorkwam in combinatie met instabiliteit, agitatie en extrapiramidale verschijnselen, een stoornis in de houding en beweging als gevolg van een aantasting van het centrale zenuwstelsel. Van deze patiënten werden 28 (70%) behandeld met het natriumvalproaat. Bij een hoge dosering natriumvalproaat nam zowel de totale als vrije carnitineconcentratie significant af. Ook wanneer meer medicijnen werden gegeven was van invloed op de carnitineconcentratie. Dit wijst erop dat het carnitinemetabolisme beïnvloed wordt door medicatie. Daarnaast bleek een carnitinetekort samen te gaan met een hoge prevalentie van mentale achteruitgang en dementie.
Deze studie toonde bij psychiatrische patiënten een verband aan tussen een tekort aan carnitine, metabolische encefalopathie en een cognitieve beperking. Vervolgstudies zijn wenselijk om zicht te krijgen op het nut van carnitinesuppletie bij deze aandoeningen.

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+