Laag cholesterol gerelateerd aan DNA-schade

Een lage cholesterolspiegel is geassocieerd met een toename van DNA-schade. Dit verklaart mogelijk de relatie tussen een lage cholesterolspiegel en een verhoogd risico van kanker.

Aan de Japanse studie namen 294 mannen en 209 vrouwen in de leeftijd van 21 tot 66 jaar deel. Bij de deelnemers werd de totale cholesterolspiegel, het HDL-cholesterol en het LDL-cholesterol gemeten. Tevens werd de concentratie van 8-hydroxydeoxyguanosine (8-OHdG) gemeten in de urine. 8-OHdG is een maat voor oxidatieve DNA-schade.

Bij een lage totale cholesterolspiegel was de urineconcentratie van 8-OHdG significant hoger. De concentratie 8-OHdG daalde bij een toename van de totale cholesterolspiegel tot 5,7 mmol/l. Bij personen met een totale cholesterolspiegel lager dan 4,1 mmol/l was de concentratie 8-OHdG 17% hoger dan bij personen met een cholesterolspiegel tussen 5,1 mmol/l en 5,7 mmol/l.

De onderzoekers concluderen dat er een verband is tussen een lage cholesterolconcentratie en een toename van oxidatieve DNA-schade. 

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+