Laag selenium verhoogd risico metabool syndroom?

Een lage seleniumstatus leidt mogelijk tot een verhoogde kans metabool syndroom te ontwikkelen. Dat blijkt uit studie waaraan 100 jonge gezonde volwassenen in de leeftijd van 18 tot 34 jaar deelnamen.
De seleniumstatus van iedere deelnemer werd bepaald aan de hand van de analyse van een stukje nagel. Daarnaast werden verschillende antropometrische metingen gedaan, de bloeddruk gemeten en bloedonderzoek verricht.
Uit de resultaten bleek dat de seleniumstatus significant verband hield met de bloedspiegel voor complement factor 3 (C3), een marker voor een verhoogd risico van metabool syndroom. Een lagere seleniumstatus betekende een hogere concentratie C3. Daarnaast werd gevonden dat naarmate de bloedwaarde voor C3 hoger was, de verschillende markers voor vetzucht (BMI, buikomtrek, percentage lichaamsvet) ook hoger waren. Hetzelfde gold voor de glucose- en triglyceridenspiegel.
De bevindingen wijzen volgens de onderzoekers op het mogelijke belang van een verhoogde seleniuminname ter verlaging van het risico van metabool syndroom.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+