Lage antioxidantstatus bij cervixkanker

Bloedmonster afkomstig van 238 vrouwen met baarmoederhalskanker in verschillende stadia werden vergeleken met 55 bloedmonsters afkomstig van controlepersonen.

Gevonden werd een opvallende afname van de aktiviteit van glutathion, catalase en SOD bij de vrouwen met baarmoederhalskanker in stadium II, III en IV; de aktiviteit van glutathion peroxidase en glutathion reductase waren significant verlaagd bij de vrouwen met cervixkanker stadium III en IV in vergelijking met de controle­personen. De lipideperoxiden niveau’s en de aktiviteit van glutathion-S-transferase waren daarentegen significant ver­hoogd bij de patiënten met kanker in stadium II. Deze resultaten wijzen op een verzwakte antioxidant status bij vrouwen met baarmoederhalskanker.

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+