Lage EPA-spiegels bij depressieve ouderen

Depressieve ouderen, vooral als ze antidepressiva gebruiken, hebben een lagere concentratie eicosapentaeenzuur (EPA) in het bloed dan ouderen zonder symptomen van depressiviteit.
Dit was de conclusie van een onderzoek waaraan 1390 ouderen, met een gemiddelde leeftijd van 75 jaar, deelnamen. Met behulp van een speciaal daartoe ontworpen test werd geëvalueerd of, en in welke mate de deelnemers last hadden van depressiviteit. Ook de vetzurensamenstelling van het bloed werd onderzocht.
Het bleek dat de EPA-bloedwaarden van ouderen mét symptomen van depressiviteit lager waren dan van hen zonder deze symptomen. Dergelijke verbanden werden niet aangetoond voor de overige vetzuren. Daarnaast werd bij de subgroep van ouderen die antidepressiva gebruikten een significant verband aangetoond tussen de concentratie EPA en de ernst van de depressie. Nader onderzoek is nodig om de effecten van EPA-suppletie bij deze bevolkingsgroep vast te stellen.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+