Lage inname foliumzuur en vitamine B6 risicofactor hartinfarct

Foliumzuur en vitamine B6 zijn onder meer essentieel voor de homocysteïnestofwisseling. Een stoornis in de homocysteïnestofwisseling, leidend tot verhoogde homocysteïnespiegels in het plasma, is vaak geassocieerd met een lage foliumzuur- en vitamine B6-status en verhoogt de kans op hart- en vaatziekten. Een groep van 14916 artsen, deelnemers aan de Physicians Health Study, variërend in leeftijd van 40 tot 84 jaar, zonder eerste hartinfarct of cerebrovasculair accident, werden gedurende een periode van 7,5 jaar medisch gevolgd. In deze periode waren er 333 mannen die een al dan niet fataal acuut myocardinfarct kregen. Deze groep patiënten hadden gemiddeld lagere foliumzuurconcentraties in het plasma: 5,0 nanogram per milliliter tegen 5,2 nanogram per milliliter in de controlegroep. De vitamine B6-concentratie was eveneens verlaagd: 61,5 picomol per milliliter in de patiëntengroep tegen 64,5 picomol in de controlegroep. De gevonden gemiddelde verschillen waren statistisch niet significant. Verdere statistische uitwerking van de resultaten toont aan dat de mannen in het laagste quintiel van vitamine B6-concentraties een relatief risico op een hartinfarct hadden van 1,4. Indien vitamine B6 en foliumzuur gezamenlijk in een risicomodel voor cardiovasculaire aandoeningen werden beoordeeld, bleek uit de vergelijking van de lage versus de hoge inname van beide vitaminen een relatief risico van 1,3. Het onderzoek ondersteunt de hypothese dat een lage inname van foliumzuur en/of vitamine B6 bijdraagt tot het risico op hartinfarct.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+