Lagere dosis ijzer effectiever dan hogere dosis

Vrouwen krijgen vaak relatief hoge doseringen ijzer (100 – 200 milligram elementair ijzer) om de lichaamsvoorraad te verhogen. Bij een dergelijke hoge dosering wordt gastro-intestinale intolerantie al gauw een probleem. Finse onderzoekers volgden 3 verschillende groepen premenopauzale, niet-zwangere vrouwen om te bestuderen of een lage dosis ijzer ook effectief was bij de correctie van bloedarmoede. Alle deelnemers hadden aan het begin van het onderzoek een lage ferritine-concentratie ( < 20 microgram per liter) maar de hemoglobine niveaus waren hoger of gelijk aan 120 gram per liter. Elke groep kreeg dagelijks een placebo of een ijzersupplement met 9 of 27 milligram (11% haem en 89% anorganisch ijzer). Alleen inname van het supplement dat 27 milligram ijzer bevatte corrigeerde zowel anemie als lage ijzervoorraad. Het serumferritine steeg van 11,8 naar 25,3 microgram per liter.

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+