Langer leven met groene thee

De consumptie van groene thee is geassocieerd met een kleinere kans op sterfte. Vooral personen die nooit hebben gerookt hebben er baat bij, zo blijkt uit een Chinese studie.

Er werden gegevens gebruikt van twee cohortstudies, van de Shanghai Men’s Health Study (SMHS) en van de Shanghai Women’s Health Study (SWHS) waaraan respectievelijk bijna 52.000 mannen en 64.000 vrouwen deelnamen. Bij aanvang van de studies waren de proefpersonen in een leeftijd van 40 tot 70 jaar. Aan het begin van beide studies werd informatie verzameld over de theeconsumptie van de deelnemers.

Tijdens de volgperiodes van gemiddeld acht jaar voor mannen en veertien jaar voor vrouwen overleden er 6517 personen (2741 mannen en 3776 vrouwen). Personen die groene thee dronken, hadden met 5% minder kans om te overlijden in vergelijking met deelnemers die nooit groene thee dronken. Personen die nooit hadden gerookt hadden met 11% een significant lager overlijdensrisico. Sterfte als gevolg van hart- en vaataandoeningen was met 14% significant lager. Er werd geen verband gevonden tussen de consumptie van groene thee en sterfte door kanker.

De consumptie van groene thee is geassocieerd met een kleinere sterftekans. Het is nog onduidelijk hoeveel kopjes groene thee gedronken moeten worden voor een optimale bescherming. Wel vermoeden de wetenschappers dat catechinen (een type polyfenolen) in groene thee verantwoordelijk zijn voor het effect.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+