Langer leven met vitamine D

Een verhoging van de vitamine D-concentratie is een goedkope en veilige manier om de sterftekans te verkleinen. Dit schreef vitamine D-expert William Grant onlangs in de European Journal of Clinical Nutrition.
Grant bekeek voor 6 gebieden in de wereld wat het effect van een verhoging van de vitamine D-concentratie van 54 naar 110 nmol/L op de mortaliteit zou zijn. Cardiovasculaire aandoeningen, kanker, luchtwegaandoeningen, tuberculose en diabetes zijn vitamine D-gerelateerde ziekten die voor meer dan de helft van de totale mortaliteit verantwoordelijk zijn. De ziekte van Alzheimer, ziekte van Parkinson, epilepsie, meningitis, Multiple Sclerose, bloedvergiftiging en hypertensie bij zwanger vrouwen tellen voor 2% tot 3% mee in de totale sterftecijfers.
Bij een verdubbeling van de vitamine D-concentratie daalde het sterfterisico als gevolg van vitamine D-gerelateerde aandoeningen met 8% bij Afrikaanse vrouwen tot 17% bij Europese vrouwen. Voor Afrikaanse en Europese mannen was dit percentage respectievelijk 7% en 17% terwijl de levensverwachting in alle 6 gebieden met 2 jaar toenam.
Door vitamine D-suppletie en een verantwoorde verhoogde blootstelling aan zonlicht neemt de sterftekans beduidend af. Een uiterst goedkope en veilige manier om de mortaliteit te bestrijden.

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+