Langere behandeling bloedverdunners dubieus

Uit onderzoek in Engeland is gebleken dat het bij personen met diepe veneuze trombose of longembolie en die geen extra risicofactoren hadden geen verschil uitmaakt of zij gedurende een periode van drie maanden bloedverdunners krijgen toegediend of gedurende zes maanden.
Tijdens het onderzoek kreeg een groep van ongeveer 750 patiënten ofwel drie maanden ofwel zes maanden lang medicatie met orale anticoagulantia. Eventuele voordelen bleken nauwelijks zichtbaar en als ze al werden bemerkt, waren ze zeer gering. Deze minimale voordelen moeten worden afgewogen tegen het bloedingsrisico dat toeneemt bij een langere duur van behandeling met bloedverdunners.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+