Maagverkleining en darmflora

De samenstelling van de darmflora blijkt van invloed op het gewichtsverlies na bariatrische chirurgie (maagverkleining). De resultaten van de studie werden gepresenteerd tijdens het jaarcongres van de Endocrine Society in San Diego.

De wetenschappers onderzochten de gassen in de uitgeademde lucht van 150 patiënten die vier tot twaalf maanden eerder bariatrische chirurgie ondergingen.

Van de patiënten werd er bij dertien methaangas en waterstof gevonden in de uitgeademde lucht. Tevens bleek dat deze patiënten minder effect hadden van de ingreep in vergelijking met de andere deelnemers. Hun BMI was gemiddeld met 20% afgenomen, terwijl deze afname bij de overige deelnemers gemiddeld 23,5% bedroeg.

Volgens de wetenschappers kunnen methaanproducerende bacteriën in de darm het metabolisme nadelig beïnvloeden waardoor gewichtsafname moeilijker is. Mogelijk kan beïnvloeding van de darmflora door bijvoorbeeld voeding en probiotica gunstig zijn voor personen die een maagverkleining ondergaan, maar dit moet in vervolgstudies nog worden bevestigd.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+