Magnesium: effectieve bloeddrukverlager

Suppletie met magnesium verlaagt significant de bloeddruk bij personen met een verhoogd risico van hypertensie. Dit blijkt uit een meta-analyse.

In medische databanken werd gezocht naar relevante gerandomiseerde klinische studies waaraan patiënten deelnamen met insulineresistentie, prediabetes of andere chronische aandoeningen die gepaard gaan met een verhoogde kans op hypertensie. Uiteindelijk werden elf studies geselecteerd met een totaal van 543 proefpersonen en een volgperiode die varieerde van 1 tot 6 maanden. De dosis elementair magnesium bedroeg 365 mg tot 450 mg per dag.

Analyse van de samengevoegde resultaten van alle studies toonde dat in de suppletiegroep de bloeddruk significant sterker daalde ten opzichte van de controlegroep. Dit gold voor zowel de systolische (bovendruk) als diastolische (onderdruk) bloeddrukdaling. Suppletie met magnesium leidde tot een daling van de bovendruk met gemiddeld 4 mmHg en onderdruk met gemiddeld 2 mmHg.

De wetenschappers vermoeden dat het effect van magnesium op de bloeddruk een direct gevolg is van een verbetering van de endotheelfunctie.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+