Magnesium en migraine

De vraag in dit onderzoek was of het couperen van een acute migraine aanval met intraveneus magnesiumsulfaat effectiever is bij patiënten met een lage serum geïoniseerd magnesiumspiegel (<0,54 mmol/l) dan bij patiënten die een hogere spiegel hebben. Veertig patiënten kregen direct nadat de migraine aanval begon 1 gram magnesiumsulfaat intraveneus in een 10 % oplossing toegediend en tevens werd een bloedbepaling gedaan van geïoniseerd magnesium. Na 15 minuten was er bij 35 van de 40 de helft minder pijn, echter de pijnreductie duurde langer dan 24 uur bij 18 van de 21 met een lage geïoniseerde magnesiumspiegel en bij 3 van de 19 personen uit de controlegroep. Van de personen die langer dan 24 uur verbetering hadden was de gemiddelde serum geïoniseerde magnesiumspiegel significant lager dan van hen die geen of kort verbetering hadden. Bovenstaande vraag kan dus met ja beantwoord worden. Toediening van magnesiumsulfaat bij migraine kan mede op geleide van de serum geïoniseerd magnesiumspiegel plaatsvinden.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Magnesium en migraine

Lage magnesiumconcentraties (lager dan 0,55 millimol per liter) trof men aan bij 13 van de 32 patiënten met migraine hoofdpijn en bij 3 van de 9 patiënten met spanningshoofdpijn. Het verschil tussen de migrainepatiënten en 66 controlepersonen was significant. De ratio geïoniseerd calcium/geïoniseerd magnesium in het serum was vergeleken met de controlepersonen significant hoger bij de patiënten met migraine en marginaal hoger bij de patiënten met spanningshoofdpijn. Volgens de onderzoeker is inname van magnesium bij 40 procent van de migrainepatiënten met lagere magnesiumconcentraties effectief. Magnesium kan zowel van invloed zijn op de vaatvernauwing als op de vrijzetting en activiteit van serotonine. Andere onderzoekers hebben niet kunnen aantonen dat suppletie met magnesium (tussen de 300 en 600 milligram, een aantal maanden lang) het aantal migraine-aanvallen kon doen afnemen.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+