Magnesium en myocardinfarct

Intraveneuze toediening van magnesium direct na het optreden van een myocardinfarct verlaagt de kans op aritmiëen met mogelijk dodelijke afloop. Bij 36 patiënten werd dezelfde dag dat een infarct plaatsvond een bepaling gedaan van het serum-magnesium en het geïoniseerde magnesium (Mg2+). Er bleek een grotere daling in geïoniseerd magnesium dan van totaal serum magnesium, hetgeen verklaard kan worden door binding van Mg2+ aan vrijgekomen vetzuren door lipolyse als gevolg van de stress. De afname van het geïoniseerde magnesium kan afgifte van catecholaminen stimuleren, waardoor het risico op aritmiëen toeneemt. Magnesiumtoediening kan mogelijk het best op geleide van de geïoniseerde magnesiumspiegel plaatsvinden.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+