Magnesium: geen effect na hartinfarct

ISIS-4 is de naam van een groots opgezette evaluatie van drie verschillende behandelingsmethoden na een acuut hartinfarct. De studie omvatte 1086 ziekenhuizen en 58.050 patiënten die net een acuut myocardinfarct hadden ondergaan of waarbij dat vermoeden bestond. Eén van de onderzochte behandelingen was de toediening van magnesiumsulfaat per infuus (initieel 8 mmol bolus geïnjecteerd, gevolgd door 72 mmol in 50 ml gedurende 24 uur). Deze behandeling werd vergeleken met de orale toediening van converting enzyme inhibitor (CEI) of nitraat gedurende 1 maand. Magnesiumsulfaat bleek op geen enkele manier de mortaliteit te beïnvloeden. Er werd zelfs een significante lichte stijging gevonden van 12 per 1000 van gevallen van hartfalen en van 5 per 1000 gevallen van cardiogene shock tijdens of vlak na de infusieperiode, maar vanwege de grote aantallen is dit geen goed bewijs voor een mogelijk schadelijk effect van magnesiumsulfaat. Er was ook een lichte toename (11 per 1000) te constateren van het aantal patiënten met lage bloeddruk die ernstig genoeg waren om de behandeling te staken. Hetzelfde gold voor het optreden van bradycardia. CEI (Captorpil) daarentegen, had na vijf weken een significante daling (7%) van de mortaliteit tot gevolg. Wel nam ook hier het aantal gevallen van ernstige hypotensie toe (52 per 1000) evenals van cardiogene shock en nierfalen (beiden 5 per 1000). Mononitraat had geen effect op de overleving na vijf weken. Het enige significante effect van de behandeling met mononitraat was een stijging van 15 per 1000 van gevallen van ernstige hypotensie. Conclusie van de auteurs is dat door de grootse opzet van dit onderzoek er nu betrouwbaar bewijs is dat intraveneus magnesium geen effect heeft op de mortaliteit na een myocardinfarct. Therapie met CEI voorkomt, mits vroeg gestart, ongeveer 5 sterfgevallen per 1000 gevallen van acuut myocardinfarct bij patiënten zonder duidelijke contra-indicaties. Bij patiënten die meer risico lopen zijn de voordelen groter. Het gunstige effect van CEI blijft tot minstens een jaar na behandeling merkbaar.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+