Magnesium tegen nierschade door cisplatin

Uit onderzoek blijkt dat suppletie met magnesium de nierschade die wordt veroorzaakt door cisplatin vermindert.
Cisplatin wordt als cytostaticum gebruikt bij chemotherapie tegen kanker en is bekend om de niertoxiciteit. Het onderzoek werd uitgevoerd met 40 patiënten met epitheliale eierstokkanker. Zij werden behandeld met standaard chemotherapie, bestaande uit driewekelijkse chemokuren met paclitaxel (135 mg/m2/24 uur) plus cisplatin (75 mg/m2). De willekeurige helft van de patiënten werd hierbij gesuppleerd met twee verschillende magnesiumzouten: vooraf aan elke chemokuur 5 gram magnesiumsulfaat, op de chemokuurvrije dagen aangevuld met driemaal daags 500 mg magnesiumsubcarbonaat. De overige patiënten dienden als controlegroep en kregen naast de chemotherapie een placebobehandeling. Vooraf aan elke chemokuur en 3 weken na afloop van de zesde chemokuur werd de magnesiumstatus en de glomulaire filtratiesnelheid (GFR) vastgesteld. De GFR is een maat voor de nierfunctie, waarbij een verminderde GFR-waarde duidt op een verminderde nierfunctie.
Het bleek dat de magnesiumspiegel in de suppletiegroep tijdens de onderzoeksperiode significant hoger was dan in de groep van controlepatiënten. Dit ging gepaard met een significant minder sterke daling van de GFR.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+