Magnesium verkleint risico maternale koorts

Toediening van magnesium via infuus verkleint significant de kans op koorts bij moeders tijdens de bevalling.

De resultaten van de studie die uitgevoerd werd in het Northwestern Memorial Hospital in Chicago werden gepresenteerd tijdens het jaarcongres van Amerikaanse anesthesisten.

In de periode van 2007 tot 2014 werden gegevens verzameld van 63.000 bevallingen. Tijdens 6163 bevallingen werd bij de moeders koorts vastgesteld met een temperatuur van 38 graden Celsius of hoger. Het betrof over het algemeen vrouwen die voor de eerste maal bevielen, een voldragen zwangerschap hadden en waarbij geen sprake was van zwangerschapsvergiftiging. De vrouwen kregen over het algemeen pijnbestrijding en in veel gevallen was een keizersnede noodzakelijk.

Er kregen uiteindelijk 2190 vrouwen magnesiumsulfaat via een infuus toegediend ter preventie van bevallingscomplicaties. Het bleek dat de kans op koorts bij deze vrouwen met 50% significant lager was dan bij de moeders die geen magnesium kregen toegediend.

Maternale koorts tijdens de bevalling kan leiden tot ernstige complicaties bij de pasgeboren baby. Er wordt een verband gezien met ademhalingsproblemen, epileptische insulten, verlammingsverschijnselen en het zogenaamde ‘floppy baby syndroom’ dat gekenmerkt wordt door ernstige spierzwakte.   

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+