Magnesiumsuppletie bij astma gunstig

Kinderen en volwassenen met astma kunnen baat hebben bij orale inname van een magnesiumsupplement.

In een gerandomiseerd, parallel opgezet placebogecontroleerd, dubbelblind onderzoek met 37 astmatische kinderen en volwassenen die de corticosteroïd fluticason gebruikten, werd suppletie met magnsesium getest. De deelnemers werden ingedeeld bij een groep die 300 mg magnesium per dag kregen en tweemaal daags 250 mg fluticason inhaleerden of bij een groep die placebo plus fluticason gebruikten. Wanneer nodig namen ze extra salbutamol. Via een metacholine-belastingstest werd de bronchiale reactiviteit gemeten.

Aan het eind van de interventiestudie bleek de reactiviteit in de magnesiumgroep significant verminderd. Bovendien verminderde de respons in een huidpriktest op antigenen in deze groep. Patiënten in de magnesiumgroep rapporteerden verminderde ernst van astma en een lager gebruik van het salbutamol vergeleken met patiënten in de placebogroep.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+