Magnesiumtekort treft mogelijk kransslagader

Een laag gehalte aan magnesium in het bloed is een mogelijke risicofactor voor coronaire hartziekten. Dat dit verband bestond werd al geruime tijd vermoed. Veel onderzoek was hiernaar al gedaan. Amerikaanse onderzoekers probeerden echter nog meer duidelijkheid te krijgen. In het onderzoek werden 13.992 mensen van middelbare leeftijd uit 4 verschillende gebieden in de Verenigde Staten betrokken. Zij kregen verschillende beperkingen opgelegd ten aanzien van hun dagelijkse magnesium-inname en moesten regelmatig hun bloed laten onderzoeken. Na een periode van tussen de 4 en 7 jaar bleek dat 223 mannen en 96 vrouwen een coronaire hartziekte aan het ontwikkelen waren. Wanneer rekening gehouden werd met andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten, waaronder roken, cholesterol en leefgewoonten, kon bepaald worden wat de kans op deze ziekte was. Het bleek dat het risico bij vrouwen in de hoogste magnesiumgroep 44% was ten opzichte van de groep met de laagste inname. Bij mannen was dit percentage 69%. De onderzoekers maken uit hun bevindingen op dat een te laag magnesiumgehalte in het bloed een risicofactor is voor dichtslibbing van kransslagaderen en acute trombose.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+