Manipulatie darmflora tegen overgewicht en darmziekten?

Dr. Coyle van de Scripps Clinic in Californië gaf tijdens het jaarcongres van The American College of Physicians de laatste stand van zaken op het gebied van pre- en probiotica. De onderzoeker verwacht dat manipulatie van de darmflora een veelbelovende nieuwe methode zal worden voor de behandeling van obesitas en darmaandoeningen.

Volgens Coyle kunnen twee categorieën bacteriën worden onderscheiden die overheersen in de darm: Firmicutes en Bacteroidetes. Uit onderzoek is gebleken dat personen met overgewicht in verhouding meer Firmicutes hebben dan slanke personen. Uit een studie met 12 personen die een caloriebeperkt dieet kregen bleek dat er alleen gewichtsverlies optrad bij een verschuiving van de verhouding van Firmicutes naar Bacteroidetes.

Het is inmiddels bekend dat bepaalde bacteriestammen efficiënter energie uit de voeding halen dan andere bacteriën. Wanneer een minder efficiënte bacteriestam overheerst, kan gewichtsreductie worden bereikt. Ook prebiotica kunnen hieraan bijdragen door bevordering van darmbacteriën met een lage energieopbrengst. Een andere directere methode voor het wijzigen van de darmflora is door middel van fecale transplantaties. Een eerste studie hiernaar werd uitgevoerd bij muizen. Muizen die de ontlasting van genetisch dikke muizen kregen vertoonden meer gewichtstoename in vergelijking met muizen die geen fecale transplantatie ondergingen.

Hoewel het onderzoek op het gebied van pre- en probiotica en manipulatie van de darmflora nog in de kinderschoenen staat zijn er inmiddels aanwijzingen dat pre- en probiotica zinvol zijn bij de behandeling van het prikkelbaar darmsyndroom, colitis ulcerosa en diarree als gevolg van infectie met Clostridium difficile. 

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+