Manipulatie met Meta-analyses

Artikel uit ORTHOmoleculair Magazine nr.2, 2012 [4 pagina’s]

Grondslag voor gezondheidsbeleid Nederland en EU

De randomised controlled trial (RCT) ofwel het ‘gerandomiseerd placebogecontroleerd dubbelblind onderzoek’ wordt in de biomedische wetenschap gebruikt als gouden standaard van wetenschappelijk onderzoek. Aan de metaanalyse, waarin deze RCT’s voor statistische analyse worden gecombineerd, wordt een nog grotere waarde toegekend. De meta-analyse is echter bijzonder vatbaar voor manipulatie.

De RCT en daarmee de meta-analyse zijn ooit ontworpen voor onderzoek met medicijnen. De werking ervan wordt bepaald ten opzichte van een placebo. Er zijn wetenschappelijk fundamentele bezwaren in te brengen tegen deze vorm van onderzoek zoals Hickey en Roberts overtuigend aantonen in hun boek Tarnished Gold; The Sickness of Evidencebased Medicine.

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+