Meer aderverkalking door woede

Woede stimuleert de dichtslibbing van bloedvaten, zo bleek uit onderzoek. De kans op een hartaanval is dan ook groter onder mensen die erg veel woede en frustratie in zich hebben. Wanneer deze mensen ook een erg kleine familie- en vriendenkring hebben, worden zij vaak niet gestimuleerd iets tegen hun hart- en vaatziekten te doen. De combinatie ‘frustratie-weinig sociale omgang’ blijkt voor een aanzienlijke verergering van atherosclerose te zorgen. In het onderzoek werd gericht gezocht naar de psychologische factoren die een rol spelen bij atherosclerose. Hiervoor werden 150 mensen met beginnende atherosclerose 2 jaar lang gevolgd. Middels vragenlijsten werd achterhaald hoeveel sociale steun de patiënten hadden. Aan begin en aan het einde van het onderzoek werd de vaatfunctie gemeten.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+