Meer grijze stof in hersenen met omega 3-vetzuren

Uit dierstudies is komen vast te staan dat een verhoogde inname van omega 3-vetzuren uit vis structurele veranderingen in de hersenen geeft.
Door onderzoekers van de University of Pittsburg werd gerapporteerd over psychologische effecten van een lage inname van omega 3-vetzuren bij de mens. Personen met een lage inname en lage waarden van omega 3-vetzuren in het bloed haden vaker een negatieve inslag en waren minder beheerst in hun gedrag.
In een nieuwe studie was gekeken naar het volume van de grijze stof in de hersenen en een verband met omega 3-vetzuren. Het onderzoek was uitgevoerd met 55 gezonde volwassenen. Het bleek dat de deeelnemers met een hoge inname van omega 3-vetzuren uit vis een groter volume grijze stof hadden in gebieden van de hersenen die geassocieerd zijn met emotionele arousal en regulatie.
Hoewel deze bevindingen suggereren dat omega 3-vetzuren structurele verbeteringen in bepaalde gebieden van de hersenen verbeteren, is hier meer onderzoek nodig.

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+