Meer kans op beroerte met lage vitamine B6

Met lage concentraties in het bloed van pyridoxal-5-fosfaat, de actieve vorm van vitamine B6, is de kans op een beroerte verhoogd. Hoge homocysteïneconcentraties verhogen deze kans niet. De verwachting was dat een hoge homocysteïnespiegel wel zou zijn geassocieerd met een hogere kans. Dit blijkt uit een onderzoek van dr. Kelly van het Massachusetts ziekenhuis in Boston. In het onderzoek werden personen die een foliumzuurverrijkte voeding hadden gehad, vergeleken met een controlegroep. In de experimentele groep hadden de patiënten een beroerte gehad of één of meer TIA’s doorgemaakt, in de controlegroep niet. Nuchtere bloedspiegels werden gemeten van homocysteïne en pyridoxal-5-fosfaat. De gemiddelde pyridoxal-5-fosfaat-concentratie was significant lager in de eerste groep dan bij de controlegroep, namelijk met een factor groter dan twee (40,0 nmol/l tegenover 84,1 nmol/l), ook na correctie voor de risicofactoren, onder andere hoge bloeddruk en roken. Dit verband bestond niet met een hoog homocysteïnegehalte. Sinds de invoering in 1998 van met foliumzuur verrijkte ontbijtgranen zijn de homocysteïneconcentraties bij de Amerikaanse bevolking gedaald.

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+