Meer kans kanker met hoge glycemische index

Voeding met een hoge glycemische index (GI) of glycemische last (GL) is in verband gebracht met een significant groter risico op kanker.

De GI is een maat voor de snelheid waarmee koolhydraten worden verteerd en als glucose worden opgenomen in het bloed. Bij de glycemische last (GL) wordt rekening gehouden met de hoeveelheid koolhydraten in een product.

Er werden gegevens gebruikt van het NutriNet-Santé cohort (2009-2020) waaraan meer dan 103.000 Franse volwassenen, veelal in een leeftijd van 40 jaar, deelnamen. De proefpersonen werden gemiddeld bijna acht jaar gevolgd. Op verschillende momenten vulden de deelnemers een voedingsdagboek in. Aan de hand hiervan werd de gemiddelde GI en GL bepaald per individu.

Tijdens de volgperiode werd bij 3131 deelnemers de diagnose kanker gesteld. Het betrof hiervan 924 gevallen van borstkanker na de menopauze. Personen met een voedingspatroon met een hoge GL hadden met 25% significant meer kans op (alle vormen van) kanker ten opzichte van deelnemers die voeding consumeerden met een lage GL. Voor wat betreft de kans op borstkanker was het risico met 64% significant hoger. Een hoger energieaandeel van voeding en drank met een lage GI was geassocieerd met een kleinere kans op kanker. Het tegenovergestelde bleek ook het geval. Een hoog aandeel van voeding met een hoge GI was gerelateerd aan een significant groter risico op (postmenopauzale borst-)kanker.

De resultaten laten een duidelijk verband zien tussen de koolhydraatbelasting voor het lichaam en het risico op kanker. De onderzoekers stellen dat de consumptie van voeding met een lage GI en GL geadviseerd kan worden om de aandoening te voorkomen.

Woordenlijst

ORTHO magazine

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+