Meer onderzoek nodig vitamine D bij infectieziekten

Amerikaanse wetenschappers hebben naar aanleiding van een review van studies waarin het effect van vitamine D-suppletie in de preventie en behandeling van infectieziekten werd onderzocht aanbevelingen gedaan met betrekking tot gewenst vervolgonderzoek op dit vlak. Dit om de relatie tussen de vitamine D-status en de reactie van het immuunsysteem op infecties verder te ontrafelen en de professionele zorg voor vitamine D-deficiënte patiënten met infectieziekten te kunnen optimaliseren. Want ondanks de recente vooruitgang in het begrip van de niet-klassieke functies van vitamine D, is er tot op heden weinig informatie beschikbaar over de klinische relevantie hiervan voor de patiëntenzorg, zo stellen zij.
Op grond van de review werd vastgesteld dat de sterkste bewijzen die nader onderzoek naar aanvullende therapie met vitamine D bij infectieziekten ondersteunen de toepassingen van deze vitamine bij tuberculose, influenza en virale bovenste luchtweginfecties betreffen.
De review betrof 13 studies. Deze waren, na selectie voor de gestelde onderzoekscriteria, verkregen na het doorzoeken van de medische databanken Pubmed en Ovid over de periode van 1948 tot 2009. In alle studies waren ernstige bijwerkingen die aan vitamine D-suppletie konden worden toegeschreven uiterst zeldzaam.

Woordenlijst

ORTHO

vaktijdschrift

JAARABONNEMENT € 87,80

Ortho
bibliotheek

Meld u aan voor één of meer van de gratis nieuwsbrieven.Nieuwsbrief ontvangen
+